2020-09-10 21:12:00

Kalendar rada školske 2020./2021.

Nastavna godina počinje 7. rujna 2020., a završava 18. lipnja 2021. godine.
Nastava se ustrojava u dva polugodišta.
Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. do 23. prosinca 2020. godine.
Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2021. do 18. lipnja 2021.godine.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana.

Odmori za učenike

  • Jesenski odmor učenika počinje 2.studenog 2020. i traje do 3. studenog 2020. te nastava započinje 4. studenog 2020.
  • Prvi dio zimskog odmora za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine, a završava 8. siječnja 2021. godine te nastava počinje 11. siječnja 2021. godine.
  • Drugi dio zimskog odmora za učenike počinje 23. veljače 2021. godine, a završava 26. veljače 2021. te nastava počinje 1. ožujka 2021. godine.
  • Proljetni odmor učenika počinje 2. travnja 2021. godine, a završava 9. travnja 2021. godine te nastava počinje 12. travnja 2021. godine.
  • Ljetni odmor počinje 21. lipnja 2021. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ispit  ili  imaju dopunski rad.

Osnovna škola "Milan Brozović" Kastav